Tuesday, 10 November 2009

Байгалийн баялгийн хараалаас зайлсхийх нь

Жозеф Стиглиц (2001 oны Эдийн засгийн салбараарх Нобелийн Шагнал хүртэгч), Станфордын улс төрийн ухааны профессор Терри Линн Карл (Paradox of Plenty номын зохиогч), Лос Анжельс дахь Калифорниагын их сургуулийн улс төрийн ухааны профессор Майкл Росс (Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia номын зохиогч) зэрэг нэр хүндтэй эрдэмтэд болон олборлох салбарт өөрсдөө ажиллаж байсан (байгаа) хүмүүс нийлж Байгалийн Баялгийн Хараалаас Зайлсхийх нь  гэдэг номыг 2007 онд хэвлүүлжээ.

Их хүссэн хүнд төрийн болон бизнесийн жолоог бүү атгуул

Эрх мэдлийг улайран тэмцэж авсан хүмүүс анхнаасаа эрх мэдэлд ойртох ч ёсгүй хүмүүс байх нь олонтаа . Эрх мэдлийг эрмэлзэх нь ихэнхдээ ам...