Sunday, 20 May 2018

Эх сурвалж нэврүүлэгт өгсөн ярилцлага

Ийгл ТВ-ийн Эх сурвалж нэвтрүүлэгт оролцож Монгол улсын эдийн засаг болон эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхтэй холбоотой дараах ярилцлагыг өглөө.