Saturday, 13 February 2010

Ороо бусгаа цаг

BBC хэмээх Их Британы радио, телевизийн корпораци чанартай сайн нэвтрүүлгүүдээрээ алдартай. Тэдний 1977 онд гаргасан "Oроо Бусгаа Цаг" хэмээх нэгэн алдартай нэвтрүүлгийг тухлан үзнэ үү. Эдийн засгийн хямралын үеэр гарч эхэлсэнийхээ хувьд ч, тухайн нэвтрүүлгийг хөтлөгч нь эдийн засгийн шинжлэх ухааны тэр үеийнхээ нэгэн сор хэмээгдэж байсан Кеннет Галбрайт болохын хувьд ч бидний одоо амсаж буй хямрал яагаад үүсдэг юм гэдгийг бага ч гэсэн ойлгоход туслана хэмээн найдаж байна.
1. Сонгодог капитализмын зөнчид болон амлалтууд (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
2. Гэгээн капитализмын зан үйл болон ёс суртахуун (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
3. Карл Марксын аугаа зөрчил (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
4. Колончлолын санаа (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
5. Ленин ба аугаа салалт (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
6. Мөнгөний мандан бадрал ба доройтол (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
7. Мандарин хувьсгал (1-р хэсэг)

    (2-р хэсэг
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
8. Аюулт өрсөлдөөн (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)
    (6-р хэсэг)
9. Том корпораци (1-р хэсэг)
    (2-р хэсэг)
    (3-р хэсэг)
    (4-р хэсэг)
    (5-р хэсэг)


    (6-р хэсэг)

No comments:

Post a Comment