Wednesday, 19 May 2010

Цөлжилт, элсний нуудэл. Монголчуудийн нүдээр

Энэхүү илтгэлийн 32-р хуудсан дээрх зураг, дараах хуудсан дээрх цөлжилтийн шалтгаан нь уул нь нэгийг бодогдуулахаар баймаар. Бид сууж байгаа мөчрөө өөрсдөө хөрөөдөөд байх шиг.
илтгэл

No comments:

Post a Comment