Friday, 7 June 2013

Competitiveness: Creating a Mongolian Economic Strategy

2008 оны Портерын лекц


Youtube лекцийг нь үзье гэвэл энэ линкэн дээр дар, харин лекцийнх нь материалыг уншъя гэвэл энд дар


No comments:

Post a Comment