Thursday, 15 December 2011

Төлбөргүй мэдлэг олж авах хамгийн сайн газар юу вэ?

Хүн болгон л энэ асуултын хариу нь интернет гэдэг.

Гэхдээ би саяхныг болтол хаанаас тийм их юм сурч болдгийг нь мэддэггүй явлаа. Ихэнх нь л төлбөртэй, хамрах хүрээний хувьд ч тун хязгаарлагдмал.


Хэдэн өдрийн өмнө www.khanacademy.org гэдэг вэб хуудас олж байж л үнэн гэдгийг нь мэдэрлээ. Ponzi scheme, Present value, Introduction to programming гэсэн хичээлүүд үзэж 4 одоор шагнууллаа (facebook-ийнхээ дансаар нэвтэрвэл, явц, шалгалтын дүнг тань хадгална). 

2 comments: