Monday, 31 October 2011

Газрын тосны орлого- Ерөөл үү эсвэл хараал уу?

Эдийн засаг маань олборлох салбараас хараат болох тусам эдийн засагчдын хийж чадах зүйлс хумигдаад байх шиг. Дотооддоо ямар нэгэн бодлого хэрэгжүүлье гэхэд энэ маань эргээд л ааш зан нь мэдэгдэхгүйгээрээ алдартай түүхий эдийн зах зээлээс хамаарна.

73-79 оны газрын тосны үнийн асар их өсөлттэй холбогдон газрын тос экспортологч улсууд ч өнөөдөр Монгол улсын ороод байгаа байдалтай тулгарч байсан. Тэдгээрийн гашуун туршлагаас суралцах нь магадгүй бидний эхлэх ёстой цэг мэт. Монгол Улс дахь Дэлхийн Банкны үйл ажиллагааг нэг хэсэг хариуцаж байсан Алан Гелбийн бичсэн дээрх номыг татан авч уншина хэмээн найдаж байна.

No comments:

Post a Comment