Monday, 31 October 2011

Байгалийн баялгийн хараал ба Монгол

2008 онд Их Британи дахь Монголчуудын Холбоо болон Элчин сайдын яамнаас хамтран зохион байгуулдаг чуулга уулзалтад дээрх сэдвээр илтгэл бэлдэж тавьж билээ. 

No comments:

Post a Comment