Monday, 31 October 2011

Байгалийн баялаг бол хараал ч биш, хувь тавилан ч биш

Бидний хувьд арай сэтгэл зассан дээрх ном нь бас л уншууртай аж.

No comments:

Post a Comment