Sunday, 2 December 2012

Монгол эдийн засагчид авууштай сургамж:

МУ-ын Төрийн соёрхолт О. Чулуунбаатар:
"Судлаач математикчийн чансааг олон улсын хэмжээнд хэвлэж нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллээр нь тодорхойлдог юм"

Өдрийн Сонин 2012.12.03, 19-р нүүр.

No comments:

Post a Comment