Wednesday, 26 December 2012

Монгол улс дахь эдийн засгийн шинжлэх ухааны хөгжил дэлхийд хаана нь явна вэ?

Дэлхийн нийт 196 улс (энд АНУ-уудын мужууд орно)-ыг эдийн засгийн шинжлэх ухааны судалгааны түвшингээр нь эрэмбэлсэн жагсаалтыг олон улсад нэр хүндтэй IDEAS байгуулагаас гаргажээ. Монгол улс энэхүү жагсаалтын 184-т жагсаж байна. Жагсаалтыг эндээс үзнэ үү: http://ideas.repec.org/top/top.country.all.html Монгол улсаас арай доогуур эрэмбэлэгдэж байгаа улсууд нь гэвэл үндсэндээ нэг бол дайн тулаантай эсвэл коммунистаараа байгаа Зимбабве, Куба, Лисото, Ангола, Сири, Лаос гэх мэт нь. 


Их сургуулийн, ялангуяа Үндэснийх нь Их Сургуулийн бусад дээд сургууль, коллеж, ТМС-үүдээс ялгарах ялгаа нь шинжлэх ухааны судалгаа, түүнд суурилсан сургалт гэх юм. Тэгэхээр энэ жагсаалт бидэнд хамаатай ч юм шиг.

Нөгөө талаар Монгол улсын сор болсон охид, хөвгүүд итгэл өвөрлөн ЭЗС-д ирдэг. Тэгэхээр энэ шинжлэх ухаанаар бид дэлхийд сүүл мушгидаг, тэгэхээр өөр хими, биологи (Монгол дох эдгээр салбарын хөгжил дэлхийд хэр хүлээн зөвшөөрөгддөгийг би гэхдээ мэдэхгүй) гэсэн шинжлэх ухаан судалсан нь дээр гэж анхааруулмаар ч юм шиг.


No comments:

Post a comment

Их хүссэн хүнд төрийн болон бизнесийн жолоог бүү атгуул

Эрх мэдлийг улайран тэмцэж авсан хүмүүс анхнаасаа эрх мэдэлд ойртох ч ёсгүй хүмүүс байх нь олонтаа . Эрх мэдлийг эрмэлзэх нь ихэнхдээ ам...