Thursday, 13 September 2018

Emerging Markets Finance & Trade сэтгүүлийн сүүлийн дугаарт


Emerging Markets Finance & Trade сэтгүүлийн сүүлийн дугаарт Турк эдийн засагчид, эдийн засгийн тэнхимүүдийн чансааг тайлагнажээ. Emerging Markets буюу шинээр түрэн гарч ирж буй улсууд гэдэгт өндөр хөгжилтэй улсуудын түвшинд арай хүрээгүй, гэхдээ Монгол мэтийн хөгжиж буй улсуудаас илүү хөгжилтэй улсуудыг оруулдаг билээ.
Монгол анх удаагаа Review of Economics and Statistics-д нэрээ гаргав, Нийтлэлийн хайчилбар болон бусад улстай харьцуулвалӨөрсдийгөө өрсөлдөгч улсуудтайгаа 1999-2016 онд American Economic Review (AER), Econometrica, International Economic Review (IER), Journal of Economic Theory (JET), Journal of Political Economy (JPE), Quarterly Journal of Economics (QJE), Review of Economic Studies (RES), Review of Economics and Statistics (RESTAT) гэсэн “цэнхэр туузтай” буюу эрдэм шинжилгээний топ-8 сэтгүүлд нийтлүүлсэн өгүүллийн тоогоор харьцуулжээ. Тайлант хугацаант Турк улс эдгээр сэтгүүлд 44 өгүүлэл нийтлүүлсэн нь зөвхөн Бразилынхаас бага байсан ажээ.

Энгийн үгээр тайлбарлавал, эдгээр сэтгүүлд олон удаа нийтлүүлээд байвал Нобел авдаг гэсэн үг юм. Өмнөх жилийн Нобелийн шагналт Талер нийт 22 өгүүлэл нийтлүүлсэн байдаг бол социализм унасны дараа Украйны эдийн засагчдыг бэлтгэхэд чамгүй зүтгэж, Украйны Эдийн Засгийн Тойм сэтгүүлийн зөвлөх редактороор ажиллаж байсан, тухайн шагналыг 37 жилийн өмнө хүртсэн Клейн 23 өгүүлэл нийтлүүлсэн байдаг.

1990-ээд онд бидэнтэй хамт төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн харилцаа руу шилжсэн, хуучин социалист байсан Зүүн Европын болон Зөвлөлт Холбоот Улсын бүрэлдэхүүнд байсан 400 гаруй сая хүн амтай 28 улсын хувьд тухайн хугацаанд нийт 75 л өгүүлэл нийтлүүлжээ. (Чех-27,  Орос-23, Унгар-14,  Польш-6, Словени-2, Украйн-2, Серб-1). 


2013 онд Монгол улсаас анх удаа RESTAT-д "Structural breaks in the international dynamics of inflation" сэдэвт судалгааны ажил нийтлэгдсэн бөгөөд энэ нь 3 сая хүнтэй Монгол улс биднээс дор хаяж 70 жилийн өмнө капитализм руу орсон 32 сая хүнтэй Малайз, 101 сая хүнтэй Филлипин улстай эн зэрэгцсэн гэсэн үг ажээ. Мөн хуучин социалист байсан улсуудын 21-ээс нь илүү амжилттай байна.

Ер нь энэ нийтлэл эдийн засгаар гадагшаа явж суран, улсынхаа чансааг өсгөх залууст, мөн судалгааныхаа чанарыг сайжруулах хөшүүргийн механизмуудын талаар эрэлхийлж байгаа их дээд сургуулиудад тун уншууртай ажээ. 

Хятадын их дээд сургуульд явж сурах гэж байгаа хүмүүс, хамтран ажиллахаар зорьж байгаа сургуулиуд үүнтэй төстэй мэдээллийг Лийвс, Пүүн нарын (Leaves and Poon, 2015) ажлаас авч болно. 

No comments:

Post a Comment