Tuesday, 10 November 2009

Байгалийн баялгийн хараалаас зайлсхийх нь

Жозеф Стиглиц (2001 oны Эдийн засгийн салбараарх Нобелийн Шагнал хүртэгч), Станфордын улс төрийн ухааны профессор Терри Линн Карл (Paradox of Plenty номын зохиогч), Лос Анжельс дахь Калифорниагын их сургуулийн улс төрийн ухааны профессор Майкл Росс (Timber Booms and Institutional Breakdown in Southeast Asia номын зохиогч) зэрэг нэр хүндтэй эрдэмтэд болон олборлох салбарт өөрсдөө ажиллаж байсан (байгаа) хүмүүс нийлж Байгалийн Баялгийн Хараалаас Зайлсхийх нь  гэдэг номыг 2007 онд хэвлүүлжээ.

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...