Wednesday, 6 January 2010

Монгол Эдийн Засагчдийн Хуралдай

Монголд эдийн засагийн чанартай боловсрол, түүнд тулгуурласан бодлого үгүйлэгдэж байгаа энэ үед Монголд байгаа мэргэжил нэгт нөхөд маань дээрх Хуралдайг зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. Гадаадад ажиллаж, сурч байгаа Монгол эдийн засагчид маань мөн идэвхитэй оролцож дэмжлэг үзүүлээсэй хэмээн хүснэм!

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...