Saturday, 19 December 2015

Ази судлалын институтын хурлаас төрсөн сэтгэгдэл ба Жанет Иеллен

Хоёр жил орчмын өмнөөс АНУ-ын Төв банк бодлогынхоо хүүг өсгөх талаар үг цухуйлгаж эхэлсэн билээ. Гэвч дөнгөж энэ долоо хоногт л ерөнхийлөгч Жанет Иеллен нь уг шийдвэрийг гаргав. Харин дунд болон урт хугацаат хүүний хувиуд нь бодлогын хүүний хувьтай хүлээлтээр дамжин холбогдож байдаг учир тэр үеэс л алгуур өсөж эхэлсэн билээ. АНУ-ын бодлогын буюу богино хугацаат хүүний хувийг ийнхүү хангалттай урьдчилан сануулсны эцэст, маш болгоомжтой (3 жилийн турш үргэлжилнэ) өсгөж буй нь тухайн улсын болон дэлхийн эдийн засаг ямар эмзэг байгааг илтгэж байна.


ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...