Tuesday, 30 April 2013

Монгол Улсын Баялгийн Сангийн хурлаас төрсөн сэтгэгдэл3-р сарын 20, 21- нд уг асуудалтай холбоотой олон улсын хурал Төрийн ордонд болж өнгөрөв. Уг сангийн талаар харьцангуй бага, харин уг асуудал боловсруулагдаж, хэлэлцэгдсэн процессынх талаар хэлэх зүйл нэлээд байна. Энэхүү сүүлийн институцийн асуудлыг нь зөв шийдээгүй цагт ямар ч асуудал түүхий, учир дутагдалтай байх нь гарцаагүй.

Saturday, 27 April 2013

Сонирхолтой Эдийн Засаг: Таны Эдийн Засгийн Боловсролд

Эдийн засгийн шинжлэх ухааны докторын зэргээ Стокхольмын Их Сургуулиас хүртээд удаагүй байгаа Ууганбаатарын сонирхолтой нийтлэл гарчээ:

Friday, 12 April 2013

Монгол хэл дээрх эконометрикийн сурах бичиг

Монгол хэл дээрх эконометрикийн цөөхөн хэдэн сурах бичгийн нэгийг Др. Р. Энхбат веб хуудсандаа тавьжээ (дорх линкэн дээр дар). Нэр томъёо, хэллэгийн хувьд хэдий санаа нийлэхгүй зүйлс олон байгаа ч зохиогчдод нь энэхүү сурах бичгийг бүтээж олны хүртээл болгосонд нь гүнээ талархаж байна.

Худалдаж авч хэрэглэвэл мэдээж бүр сайн: Эконометрикийн арга загварууд


ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...