Thursday, 23 June 2016

Сонгууль Америкт, Монголд

Сонгууль дөхөж байгаатай холбогдуулаад Др. Фукуямагийн ардчиллын хямралтай холбоотой лекц сонсов. Ирэх сонгуульд ямар нэгэн амлалтанд ухамсартайгаар хууртах, аялдан дагах бус бага зэрэг ч гэсэн бодит баримт, онолд тулгуурлаж сонголт хийе, мөн цаашид яах вэ гэдгийг эргэцүүлж буй, уг лекцийг англи хэлээр нь үзэх боломжгүй хүмүүст зориулан тэмдэглэл хөтлөж, зарим нэг санаагаа уншигч тантай хуваалцахыг хүсэв.

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...