Thursday, 15 April 2010

Авилгал, хахуультай тэмцдэг ашгийн төлөөх компани

Энэтхэгийн нэгэн бизнес эрхлэгч ийм "мини" экспрэсс хуулийн компани нээгээд "гайхамшигтай" өндөр ашигтай ажиллаж буйгаа дор ярьж байна. 
Бизнес загвар нь энэ: Аливаа иргэн, аж ахуй эрхлэгч ямар нэгэн төрийн үйлчилгээ авахаар хүсэлт гаргана. Хурган дарга, байцаагч нар нь "Х" хэмжээний хахууль өгөхийг шаардана. 

Tuesday, 13 April 2010

Mining hordes invade Mongolia, the 'Kuwait of Central Asia'

If there was a competition to find the ugliest city on Earth, then the Mongolian capital of Ulan Bator would be the leading contender for the title. The combination of grim, Soviet-style concrete high-rises, rambling slum-shanties and towering coal-fired power plants belching out smoke over the city reeks of the depression and decay that was a legacy of decades of communist rule.

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...