Monday, 13 February 2012

Эдийн засгийн шинжлэх ухаан Монголд

Олон улсын инфляцийн динамик дахь бүтцийн өөрчлөлт сэдэвт ажил маань The Review of Economics and Statistics -д хэвлэгдэв. Энэхүү сэтгүүлийг эдийн засгийн шинжлэх ухааны шилдэг 10-ын нэг гэдэг (энд дарж үз). 

Тамирчинтай жишвэл энэ бол эрдэмтэн хүний авч болох олимпын медаль бөгөөд МУИС-аас анх удаа олон улсын тэргүүлэх түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаа нь энэ. Монгол улсад энэхүү шинжлэх ухаан зөв гольдролоороо цэцэглэн хөгжих болтугай.

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...