Saturday, 13 February 2010

Ороо бусгаа цаг

BBC хэмээх Их Британы радио, телевизийн корпораци чанартай сайн нэвтрүүлгүүдээрээ алдартай. Тэдний 1977 онд гаргасан "Oроо Бусгаа Цаг" хэмээх нэгэн алдартай нэвтрүүлгийг тухлан үзнэ үү. Эдийн засгийн хямралын үеэр гарч эхэлсэнийхээ хувьд ч, тухайн нэвтрүүлгийг хөтлөгч нь эдийн засгийн шинжлэх ухааны тэр үеийнхээ нэгэн сор хэмээгдэж байсан Кеннет Галбрайт болохын хувьд ч бидний одоо амсаж буй хямрал яагаад үүсдэг юм гэдгийг бага ч гэсэн ойлгоход туслана хэмээн найдаж байна.

ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дараах, Ковид-19-ын үеийн, УИХ-ын сонгуулийн өмнөх Монгол улсын эдийн засгийн зарим үзүүлэлтүүд

Маргаашийн УИХ-ын сонгуульд зориулж эдийн засгийн цаг үеийн болон хэтийн төлөвийн талаарх мэдээлэл өгөхийг  чадлын хэрээр   оролдох нь үү...