Tuesday 20 October 2009

Монголын тухай судалгааны ажил, олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэдээнүүд

Монголын эдийн засагт болж буй үйл явдлуудыг ойлгоход өмнө хийгдсэн судалгааны ажлууд чухал ач холбогдолтой билээ. Эдийн засагтай холбоотой зарим судалгаанууд нь үнэхээр сэтгэл гонсоомойр (зарим нь Дэлхийн Банк, Олон Улсын Валютын Сангаас хийгдсэн) ч зарим нь үнэхээр сайн ажлууд байх аж. Би эдгээрийг дөнгөж уншиж эхэлж байгаа бөгөөд хэрэв та сонирхвол доор дурдагсан ажлуудыг тантай хуваалцахдаа таатай байх болно.


1 comment:

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...