Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Үйлдлийн шинжилгээний сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS

2.981
2
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
Баатар Даваацэрэн, 2012, Монашийн их сургууль, Австрали; Цэвээндорж Идэр (2004, 2009), Версалийн их сургууль, Франц
2.679
3
MANAGEMENT SCIENCE

2.741
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS

2.782
5
MATHEMATICAL PROGRAMMING

2.062
6
COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH
Баатар Даваацэрэн, 2014, Монашийн их сургууль, Австрали
1.988
7
OPERATIONS RESEARCH

1.777
8
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH

1.693
9
SYSTEMS & CONTROL LETTERS

1.908
10
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL

3.769
11
DECISION SUPPORT SYSTEMS

2.604
12
RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

2.498
13
SAFETY SCIENCE

2.157
14
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS
Чинчулуун Алтаннар, 2006, Флоридагийн их сургууль, АНУ; Цэвээндорж Идэр, 2011, Версалийн их сургууль, Франц
1.160
15
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH
Чинчулуун Алтаннар, 2007 а,б, Флоридагийн их сургууль, АНУ
1.406
16
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW

2.279
17
COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS

1.444
18
JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION
Рэнцэн Энхбат, 2006, МУИС, Монгол, Б. Барсболд, 2006, МУИС, Монгол; Чинчулуун Алтаннар, 2008, Флоридагийн их сургууль, АНУ; Мажиг Мэнд-Амар, 2009, Киотогийн их сургууль, Япон; Рэнцэн Энхбат, 2016, МУИС, Монгол
1.219
19
OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE

3.962
20
JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT

4.000
21
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT

1.732
22
MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH

1.406
23
INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE

1.947
24
JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY

1.225
25
M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management

1.966
26
OPERATIONS RESEARCH LETTERS

0.627
27
TRANSPORTATION SCIENCE

3.295
28
IIE TRANSACTIONS

1.463
29
Optimization Letters
Рэнцэн Энхбат, 2012a,b,c, 2014, МУИС, Монгол; Л.Алтангэрэл, 2012, МУИС, Монгол; Г.Баттөр, 2012, МУИС, Монгол
1.019
30
IEEE Systems Journal

2.114
31
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE

0.841
32
INFORMS JOURNAL ON COMPUTING
Баатар Даваацэрэн, 2009, Монашийн их сургууль, Австрали
1.246
33
TECHNOVATION

2.243
34
NETWORKS

0.943
35
OPTIMIZATION
Р. Энхбат, 2006, 2009, МУИС, Монгол; Ч. Алтаннар, 2006, 2009, Флоридагийн их сургууль, АНУ; Рэнцэн Энхбат, 2009, МУИС, Монгол, Б. Барсболд, 2009, МУИС, Монгол; Мажиг Мэнд-Амар, 2009, Киотогийн их сургууль, Япон;
0.822
36
QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL

1.457
37
ENGINEERING OPTIMIZATION

1.380
38
OR SPECTRUM

1.395
39
NAVAL RESEARCH LOGISTICS

0.787
40
QUEUEING SYSTEMS

0.875
41
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY

1.578
42
Discrete Optimization

0.889
43
Pacific Journal of Optimization
Л. Алтангэрэл, 2007, Чемниц технологийн их сургууль, Герман; М. Мэнд-Амар, 2010, МУИС, Монгол
0.307
44
JOURNAL OF SCHEDULING

1.023
45
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS

2.240
46
OPTIMAL CONTROL APPLICATIONS & METHODS

1.097
47
MATHEMATICAL METHODS OF OPERATIONS RESEARCH

0.526
48
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

1.319
48
PRODUCTION PLANNING & CONTROL

1.532
50
Top

0.927
51
International Transactions in Operational Research

1.255
51
NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS

3.250
53
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY

0.574
54
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O-Journal of Risk and Reliability

1.073
55
Journal of Industrial and Management Optimization
Р. Энхбат, 2016, МУИС, Монгол
0.776
55
OPTIMIZATION AND ENGINEERING

0.900
57
4OR-A Quarterly Journal of Operations Research

1.371
58
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

1.183
59
INTERFACES

0.631
59
Journal of Systems Engineering and Electronics

0.468
61
Fuzzy Optimization and Decision Making

2.569
62
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES

0.796
63
Journal of Simulation

1.164
64
Central European Journal of Operations Research

0.978
65
Flexible Services and Manufacturing Journal

1.857
66
DISCRETE EVENT DYNAMIC SYSTEMS-THEORY AND APPLICATIONS

1.268
66
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES

0.390
68
INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT

0.867
69
ASIA-PACIFIC JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
Л. Алтангэрэл, 2007, Чемниц технологийн их сургууль, Герман
0.425
69
European Journal of Industrial Engineering

0.718
71
IMA Journal of Management Mathematics

0.878
72
Quality Technology and Quantitative Management

0.627
73
Systems Engineering

0.956
74
Journal of Systems Science and Systems Engineering

0.804
75
SORT-Statistics and Operations Research Transactions

0.414
76
ENGINEERING ECONOMIST

1.207
77
Memetic Computing

0.900
77
RAIRO-OPERATIONS RESEARCH

0.358
79
CONCURRENT ENGINEERING-RESEARCH AND APPLICATIONS

1.020
80
INFOR

0.095
80
Operational Research

0.600
82
Studies in Informatics and Control

0.723

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...