Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Статистик ба магадлалын салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
ECONOMETRICA
Галаабаатар Цогбадрал, 2013, Рейерсоны Их Сургууль, Канад
3.75
2
Journal of Statistical Software

22.737
3
STATISTICS IN MEDICINE

1.932
4
ANNALS OF STATISTICS

2.522
5
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION

2.297
6
ANNALS OF PROBABILITY

2.118
6
COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS

1.181
8
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS

1.051
9
ANNALS OF APPLIED PROBABILITY

1.786
10
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY

2.894
11
BIOMETRICS

1.524
12
BIOMETRIKA

1.669
13
PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS

1.992
14
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS

1.009
15
BERNOULLI

1.337
16
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS

2.115
17
Electronic Journal of Statistics

0.814
18
Annals of Applied Statistics

1.548
19
STATISTICS AND COMPUTING

1.851
20
ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY

0.901
21
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS

0.533
22
STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH

2.284
23
STATISTICA SINICA

0.886
24
FUZZY SETS AND SYSTEMS

2.675
25
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE

0.814
26
STATISTICAL SCIENCE

2.324
27
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND GRAPHICAL STATISTICS

1.79
28
JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY

1.191
29
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT LABORATORY SYSTEMS

2.701
30
BIOSTATISTICS

1.504
31
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS

1.265
32
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH

3.691
33
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics

2.428
34
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES

1.113
35
ECONOMETRIC THEORY

1.069
36
Stata Journal

2.158
37
STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT

2.668
38
SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS

0.898
39
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION

0.869
40
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY

2.473
41
ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN PROBABILITY

0.531
42
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS

0.353
43
FINANCE AND STOCHASTICS

1.75
44
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY

0.83
45
Bayesian Analysis

2.342
46
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C-APPLIED STATISTICS

1.75
47
Econometric Reviews
Туваандорж Пүрэвдорж, 2017, CREST-ENSAI, Франц
1.218
48
AMERICAN STATISTICIAN

4.302
49
BIOMETRICAL JOURNAL

1.114
50
JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY

0.883
51
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS
Батаа Эрдэнэбат, 2014, ЭЗС, МУИС
1.512
52
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS

0.826
53
JOURNAL OF APPLIED STATISTICS

0.699
54
COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING

0.705
55
BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY

1.214
56
ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY

0.711
57
QUALITY & QUANTITY

1.072
58
COMPUTATIONAL STATISTICS

0.828
59
Journal of Biopharmaceutical Statistics

0.638
60
TECHNOMETRICS

1.568
61
ENVIRONMETRICS

1.321
62
ANNALS OF THE INSTITUTE OF STATISTICAL MATHEMATICS

0.733
63
R Journal

1.371
64
TEST

1.183
65
PHARMACEUTICAL STATISTICS

0.945
66
PROBABILISTIC ENGINEERING MECHANICS

1.693
67
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION

0.501
68
ALEA-Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics

0.644
69
Econometrics Journal

1.152
70
INTERNATIONAL STATISTICAL REVIEW

2.053
71
Spatial Statistics

1.026
72
METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY

0.885
73
Annual Review of Statistics and Its Application

3.29
74
STATISTICAL PAPERS

1.024
75
Random Matrices-Theory and Applications

0.784
76
STATISTICS

0.606
77
Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes

0.641
78
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY

0.5
79
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE

0.509
79
Journal of Official Statistics

0.662
81
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS

0.63
82
METRIKA

0.948
82
STATISTICAL MODELLING

1.429
84
APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY

1.062
85
JOURNAL OF CHEMOMETRICS

1.5
86
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS

0.541
86
Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology

0.812
88
Scandinavian Actuarial Journal

1.55
89
LIFETIME DATA ANALYSIS

1
90
Advances in Data Analysis and Classification

1.653
91
ESAIM-Probability and Statistics

0.493
92
International Journal of Biostatistics

0.84
93
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY

2.306
94
Extremes

1.368
95
Statistical Analysis and Data Mining

0.865
96
JOURNAL OF AGRICULTURAL BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL STATISTICS

1.072
97
Journal of the Korean Statistical Society

0.734
98
Statistics in Biopharmaceutical Research

0.826
99
INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS

0.689
100
THEORY OF PROBABILITY AND ITS APPLICATIONS

0.378
101
ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL STATISTICS

0.829
102
Stochastics and Dynamics

0.486
103
Astin Bulletin

0.906
104
Quality Engineering

1.238
104
STATISTICA NEERLANDICA

0.465
106
PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES

0.803
107
Survey Methodology

0.795
108
Markov Processes and Related Fields

0.414
109
Statistical Methods and Applications

0.932
110
Brazilian Journal of Probability and Statistics

0.819
111
AStA-Advances in Statistical Analysis

0.643
112
OPEN SYSTEMS & INFORMATION DYNAMICS

0.75
113
Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics

0.558
114
UTILITAS MATHEMATICA

0.267
115
REVSTAT-Statistical Journal

0.436
116
STOCHASTIC MODELS

0.296
117
AUSTRALIAN & NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS

0.385
118
Sequential Analysis-Design Methods and Applications

0.441
119
LAW PROBABILITY & RISK

1.516
120
Quality Technology and Quantitative Management

0.662
121
Probability and Mathematical Statistics-Poland

0.286
122
SORT-Statistics and Operations Research Transactions

1.344
123
Mathematical Population Studies

0.269

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...