Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Нийгмийн ухааны математик арга зүй салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
ECONOMETRICA
Галаабаатар Цогбадрал, 2013, Рейерсоны Их Сургууль, Канад
3.75
2
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS
Батаа Эрдэнэбат, 2013, ЭЗС, МУИС, Монгол
3.51
3
JOURNAL OF ECONOMETRICS
Туваандорж Пүрэвдорж, 2011, МакГиллын Их Сургууль, Канад
1.632
4
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS
Дамба Лхагвасүрэн, 2014, Конкордын Их Сургууль
2.336
5
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS

2.115
6
RISK ANALYSIS

2.898
7
STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL

3.531
8
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS

1.265
9
MULTIVARIATE BEHAVIORAL RESEARCH

3.691
10
ECONOMETRIC THEORY

1.069
11
Stata Journal

2.158
12
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A-STATISTICS IN SOCIETY

2.473
13
MATHEMATICAL FINANCE

2.714
14
FINANCE AND STOCHASTICS

1.75
14
PSYCHOMETRIKA

2.089
16
SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH

3.625
17
QUANTITATIVE FINANCE

1.17
18
Econometric Reviews
Туваандорж Пүрэвдорж, 2017, CREST-ENSAI, Франц
1.218
19
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS
Батаа Эрдэнэбат, 2014, ЭЗС, МУИС
1.512
20
JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY

2.176
21
Empirical Economics

0.974
22
SOCIAL CHOICE AND WELFARE
Түмэннасан Норовсамбуу, 2014, Далхаусын их сургууль, Дани, Нинжбат Ууганбаатар, 2015, МУИС, Монгол
0.557
23
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS
Түмэннасан Норов, 2013, Аархусын Их Сургууль, Дани
0.47
24
JOURNAL OF EDUCATIONAL AND BEHAVIORAL STATISTICS

2.233
25
SIAM Journal on Financial Mathematics

0.961
26
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS

1.267
27
Econometrics Journal

1.152
27
THEORY AND DECISION

0.522
29
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES
Галаабаатар Цогбадрал, 2012, Рейерсоны Их Сургууль, Канад
0.604
30
APPLIED PSYCHOLOGICAL MEASUREMENT

0.923
31
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY
Түмэндэмбэрэл Билигбаатар, 2012, Йерусалимын Хебрью их сургууль, Израйл
0.5
32
Journal of Official Statistics

0.662
33
QME-Quantitative Marketing and Economics

1
34
Scandinavian Actuarial Journal

1.55
35
Mathematics and Financial Economics

1.083
36
EPJ Data Science

2.982
37
Survey Research Methods

0.938
38
Astin Bulletin

0.906
39
Survey Methodology

0.795
40
Methodology-European Journal of Research Methods for the Behavioral and Social Sciences

0.519
41
IMA Journal of Management Mathematics

1.277
42
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS

0.855
43
LAW PROBABILITY & RISK

1.516
44
Nonlinear Dynamics Psychology and Life Sciences

2.045
45
SYSTEM DYNAMICS REVIEW

0.852
46
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK

0.456
47
Computational and Mathematical Organization Theory

0.641
48
JOURNAL OF MATHEMATICAL SOCIOLOGY

0.517
49
Mathematical Population Studies

0.269

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...