Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Бизнесийн салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол


Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL

6.7
2
STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL

5.482
3
JOURNAL OF MANAGEMENT

8.08
4
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH

2.509
5
JOURNAL OF BUSINESS ETHICS
Отгонцэцэг Эрхэмжамц, 2013, Бентлей Их Сургууль, АНУ
2.917
6
JOURNAL OF MARKETING RESEARCH

3.854
7
JOURNAL OF CONSUMER RESEARCH

3.535
8
ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW

8.855
9
HARVARD BUSINESS REVIEW

4.374
10
JOURNAL OF MARKETING

7.338
11
TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE

3.129
12
JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

4.229
13
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES

5.329
14
MARKETING SCIENCE

2.794
15
Academy of Management Annals

9.281
16
ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTERLY

5.878
17
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING

6
18
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT

2.635
19
JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES

6.198
20
JOURNAL OF CONSUMER PSYCHOLOGY

2.809
21
ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE

5.321
22
JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE

8.488
23
SMALL BUSINESS ECONOMICS

2.852
24
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT

4.305
25
INDUSTRIAL MARKETING MANAGEMENT

3.678
26
Academy of Management Perspectives

4.686
27
JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY

2.576
28
JOURNAL OF WORLD BUSINESS

3.993
29
INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN MARKETING

2.593
30
JOURNAL OF RETAILING

5.48
31
INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT REVIEWS

6.489
32
INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE
Цэвээн Гантөмөр, 2012, Берлиний эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн, Герман
2.198
33
JOURNAL OF SERVICE RESEARCH

6.842
34
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT-AN INTERNATIONAL JOURNAL

3.833
35
PSYCHOLOGY & MARKETING

2.023
36
International Business Review

2.754
37
MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW

2.569
38
BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT

3.059
39
JOURNAL OF INTERACTIVE MARKETING

3.864
40
EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING

1.497
41
Journal of Retailing and Consumer Services

2.919
42
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS

1.267
43
LONG RANGE PLANNING

3.221
44
Strategic Entrepreneurship Journal

3.488
45
European Management Journal

2.369
46
MANAGEMENT DECISION

1.525
47
MARKETING LETTERS

1.35
48
BUSINESS HORIZONS

2.588
49
Strategic Organization

2.225
50
Business Strategy and the Environment

5.355
51
Electronic Commerce Research and Applications

2.582
52
International Small Business Journal-Researching Entrepreneurship

3.9
52
Journal of Marketing Management

2.229
54
PUBLIC RELATIONS REVIEW

1.378
55
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW

3.302
55
JOURNAL OF ADVERTISING

2.88
57
QME-Quantitative Marketing and Economics

1
58
IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

1.416
59
International Journal of Consumer Studies

1.555
60
BUSINESS ETHICS QUARTERLY

1.757
61
ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT
Бат Батжаргал, 2006, 2010 Харвардын их сургууль, АНУ, Бээжингийн их сургууль, Хятад
2.791
62
Journal of Services Marketing

2.408
63
Internet Research

3.838
64
Business & Society

3.214
65
R & D MANAGEMENT

1.857
66
BUSINESS HISTORY

1.075
67
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE

0.828
67
Journal of Consumer Behaviour

1.659
69
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW

2.705
70
Family Business Review

3.824
71
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE

2.514
72
International Journal of Advertising

2.494
73
JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH

2.328
74
JOURNAL OF PUBLIC POLICY & MARKETING

2.179
75
INTERNATIONAL MARKETING REVIEW

2.6
76
Corporate Social Responsibility and Environmental Management

4.918
77
JOURNAL OF BUSINESS & INDUSTRIAL MARKETING

1.833
78
JOURNAL OF INTERNATIONAL MARKETING

3.6
79
Journal of Hospitality Marketing & Management

2.683
79
Marketing Theory

2.466
81
JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT

2.686
82
Journal of Product and Brand Management

2.757
83
RESEARCH-TECHNOLOGY MANAGEMENT

1.796
84
ORGANIZATIONAL DYNAMICS

1.111
85
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS

1.86
86
Journal of Brand Management

1.564
87
Journal of Business Economics and Management

1.503
88
Journal of Family Business Strategy

2.605
89
Journal of Electronic Commerce Research

1.667
90
International Entrepreneurship and Management Journal

2.406
91
INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH

0.91
92
Business Process Management Journal

1.308
92
Consumption Markets & Culture

2.232
94
Service Business

2.11
95
BUSINESS HISTORY REVIEW

1.162
95
Electronic Commerce Research

1.489
97
Journal of Macromarketing

1.969
98
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research

1.863
99
Electronic Markets

3.818
100
Journal of Vacation Marketing

2.17
101
Business Ethics-A European Review

3.029
102
ENTERPRISE & SOCIETY

0.556
103
Service Science

1.152
104
Marketing Intelligence & Planning

1.421
105
Journal of Intellectual Capital

3.634
106
AUSTRALIAN JOURNAL OF MANAGEMENT

1.15
107
Information Systems and E-Business Management

1.032
107
International Journal of Managing Projects in Business

1.321
109
European Journal of Innovation Management

1.385
109
Transformations in Business & Economics

1.112
111
Asia Pacific Business Review

0.788
112
International Journal of Bank Marketing

2.294
113
AMERICAN BUSINESS LAW JOURNAL

1.286
114
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics

1.204
115
ENGINEERING ECONOMIST

2
116
European Business Organization Law Review

0.723
117
Revista de Historia Industrial

0.254
118
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research

0.774
119
Amfiteatru Economic

0.664
120
CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION

0.674
121
International Journal of Accounting Information Systems

0.969
122
Journal of Social Marketing

2
123
Asian Business & Management

1.179
123
BRQ-Business Research Quarterly

2.41
123
JOURNAL OF BUSINESS AND TECHNICAL COMMUNICATION

0.75
123
Sport Marketing Quarterly

0.694
127
Journal of Business-to-Business Marketing

0.459
128
Entrepreneurship Research Journal

1.25
129
Clothing and Textiles Research Journal

0.85
130
Asian Journal of Technology Innovation

0.845
131
Journal of Service Theory and Practice

1.395
132
International Journal of Business Communication

1.575
132
Journal of World Energy Law & Business

0.4
134
Academia-Revista Latinoamericana de Administracion

0.617
134
RAE-Revista de Administracao de Empresas

0.404
134
South African Journal of Business Management

0.277
137
Custos e Agronegocio On Line

0.205
137
RBGN-Revista Brasileira de Gestao de Negocios

0.278
139
Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of   Economics

0.455
140
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS

0.167

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...