Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS

5.162
2
JOURNAL OF FINANCE

5.397
3
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES

4.27
4
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS
Дамба Лхагвасүрэн, 2012, Конкордын их сургууль, Канад,  Дамба Лхагвасүрэн, 2015, Конкордын их сургууль, Канад, МУИС, Монгол
2.157
5
JOURNAL OF BANKING & FINANCE
Чулуун Төгсжаргал, 2011,  Лоёолагийн их сургууль, АНУ,   Чулуун Төгсжаргал, 2015,  Лоёолагийн их сургууль, АНУ, Отгонцэцэг Эрхэмжамц, 2016, Бентлей их сургууль, АНУ, Түмэннасан Баяр, 2018, Бабсон дээд сургууль, АНУ, Отгонцэцэг Эрхэмжамц, 2016, Бентлей их сургууль, АНУ
1.931
6
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING
Отгонцэцэг Эрхэмжамц, 2010, Бентлей Их Сургууль, АНУ
1.47
7
ACCOUNTING REVIEW

2.245
8
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS

3.282
9
FORBES

2.989
10
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS

2.049
11
Review of Finance

2.023
12
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH

4.542
13
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE

1.623
14
JOURNAL OF CORPORATE FINANCE
Чулуун Төгсжаргал, 2019,  Лоёолагийн их сургууль, АНУ  
2.215
15
CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH

2.065
16
MATHEMATICAL FINANCE

2.714
17
FINANCE AND STOCHASTICS

1.75
18
IMF Economic Review

1.526
19
QUANTITATIVE FINANCE

1.17
20
REVIEW OF ACCOUNTING STUDIES

1.588
21
Journal of Financial Stability

2.032
22
JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION

2.098
23
International Journal of Central Banking

1.268
24
Journal of International Financial Markets Institutions & Money

1.719
25
Annual Review of Financial Economics

1.265
26
WORLD ECONOMY

1.229
27
SIAM Journal on Financial Mathematics

0.961
28
International Review of Financial Analysis

1.566
29
International Review of Economics & Finance

1.318
30
Journal of Financial Econometrics

1.686
31
Journal of Empirical Finance

0.946
32
JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS

1.26
33
ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY

2.077
34
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW

1.797
35
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS

1.036
36
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL

1.413
37
JOURNAL OF RISK AND INSURANCE
Отгонцэцэг Эрхэмжамц, 2010, Бентлей Их Сургууль, АНУ
1.606
38
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY

1.886
39
Accounting Auditing & Accountability Journal

2.911
40
AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY

2.409
41
FINANCIAL MANAGEMENT
Чулуун Төгсжаргал, 2014,  Лоёолагийн Их Сургууль, АНУ
0.968
42
Accounting Horizons

1.73
43
Pacific-Basin Finance Journal

1.603
44
NATIONAL TAX JOURNAL

0.597
45
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS

1.136
46
JOURNAL OF FUTURES MARKETS

1.339
47
REAL ESTATE ECONOMICS

1.103
48
European Financial Management

1.182
49
Finance Research Letters

1.085
50
Emerging Markets Review

1.871
50
Journal of Business Finance & Accounting

1.541
52
CORPORATE GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL REVIEW

2.705
52
Mathematics and Financial Economics

1.083
54
Critical Perspectives on Accounting

3.182
55
FISCAL STUDIES

0.759
56
European Journal of Finance

0.848
56
JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH

1.426
58
North American Journal of Economics and Finance

1.098
59
Management Accounting Research

3.8
60
International Review of Finance

0.633
61
JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT

0.812
62
European Accounting Review

2.169
63
Journal of Pension Economics & Finance

1.195
64
JOURNAL OF ACCOUNTING AND PUBLIC POLICY

1.796
65
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS
Өнөржаргал Нямбуу, 2015, Нью Йорк хотын их сургууль, АНУ
0.804
66
ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH

1.271
67
British Accounting Review

2.232
68
Accounting and Finance

1.537
68
International Finance

0.71
70
GENEVA PAPERS ON RISK AND INSURANCE-ISSUES AND PRACTICE

0.683
71
JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH

1.265
72
FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW

0.531
73
Journal of Behavioral Finance

0.722
74
Journal of Computational Finance

0.758
74
Journal of Real Estate Research

0.825
76
FinanzArchiv

0.5
77
Journal of Risk

0.627
78
Review of Derivatives Research

0.25
79
Australian Accounting Review

0.661
80
Journal of Derivatives

0.5
81
Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies

0.609
82
Managerial Auditing Journal

0.693
83
Geneva Risk and Insurance Review

0.313
84
International Journal of Accounting Information Systems

0.969
84
Sustainability Accounting Management and Policy Journal

2.2
86
Asia-Pacific Journal of Financial Studies

0.355
87
FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE

0.563
88
Journal of Credit Risk

0.226
89
Journal of International Financial Management & Accounting

0.895
90
International Journal of Health  Economics and Management

0.6
91
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics

0.478
91
Spanish Journal of Finance and Accounting-Revista Espanola de Financiacion y Contabilida

0.385
93
Journal of Operational Risk

0.394
93
Journal of Risk Model Validation

0.485
95
Investment Analysts Journal

0.71
96
Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review

0.886
97
International Insolvency Review

1
98
Comptabilite Controle Audit

0.25


No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...