Thursday 6 September 2018

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан дахь Хүн амзүйн салбарын сэтгүүлийн нэрс, ранк, нийтлүүлсэн монгол

Сэтгүүлийн эшлэлийн тайлан (Journal Citation Reports)-гийн 6 сарын 26-нд гаргасан хамгийн сүүлчийн дугаарыг МУИС-ийн IP хаягнаас 1 сар үзэх эрх нээгдсэн завшааныг ашиглан зарим салбарын сэтгүүлүүдийн нэр, ранкыг та бүхэнд толилуулж байна.  Эдгээр салбарт МУИС-ийн ЭЗС-д харъяалагдаж байсан болон эдийн засагтай холбоотой салбаруудыг оруулсан болно.


СЭТ нь сэтгүүлүүдийг импакт фактор, айген фактор, нийт эшлэлийн тоо гэсэн гурван үзүүлэлтээр эрэмбэлдэг. Энд хамгийн шинжлэх ухааны гэгдэж буй айген фактороор нь эрэмбэлж, импакт факторын мэдээллийг нь нэмэлтээр оруулав.

Мөн тухайн сэтгүүлд бүтээлээ хэвлүүлсэн монгол хүний нэр, хэвлүүлсэн он, харъяат байгууллага болон улсын мэдээллийг өөрийн мэдэх хэмжээнд орууллаа. Энэ жагсаалтад орсон сэтгүүлд нийтлүүлсэн эрдэмтний бүтээл орхигдсон байвал "comment" хэсэгт бичиж үлдээвэл гүнээ талархаад, дуртайяа засварлах болно.

Ранк
Сэтгүүлийн нэр
Монгол, нийтлүүлсэн он, харъяа байгууллага
Импакт фактор
1
DEMOGRAPHY

2.572
2
JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES

1.871
3
Demographic Research

1.478
4
POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW

3.547
5
JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS

1.296
6
Population Space and Place

2.439
7
PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH

2.45
8
INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW

1.937
9
STUDIES IN FAMILY PLANNING
Алтанхуяг Гэрэлтуяа, 2002, Cоутхамптоны ИС, Их Британи
1.478
10
INTERNATIONAL MIGRATION

1.04
11
POPULATION RESEARCH AND POLICY REVIEW

1.027
12
International Perspectives on Sexual and Reproductive Health

2.135
13
European Journal of Population

1.28
14
JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE

1.217
15
POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY

1.538
16
POPULATION AND ENVIRONMENT

1.571
17
Journal of Refugee Studies

1.404
18
Migration Studies

1.256
19
Biodemography and Social Biology

1.297
20
Journal of the Economics of Ageing

1.159
21
POPULATION

1.214
22
Asian Population Studies

1.057
23
Journal of Demographic Economics

1.029
24
Asian and Pacific Migration Journal

0.311
25
EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW

1.121
26
Canadian Studies in Population

0.52
27
Mathematical Population Studies

0.269
28
Papeles de Poblacion

0.186

No comments:

Post a Comment

Хичээлийн шинэ жилийн мэнд хүргэе! Гэхдээ юм сурах уу? Хүүхдээ битгий зодоорой!

Үнэд асар их мэдээлэл шингээстэй байдаг. Үнийн механизм гэдэг нь хэнд ч дийлдэшгүй хүчтэй, зохицуулагч болохыг Адам Смитээс хойш хүн төрөлх...